Výzkum a vývoj

Úvod | Výzkum a vývoj

Firma OCHI Inženýring se od svého založení permanentně zabývá vlastním výzkumem a vývojem, a za tímto účelem si vybudovala velmi kvalitní materiální, ale hlavně personální zázemí. Je nositelem a úspěšným řešitelem celé řady výzkumných projektů, na kterých spolupracuje se špičkovými výzkumnými institucemi a firmami středoevropského regionu. Rozsah a kvalitu výzkumně vývojových aktivit firmy dokládá mj. cena BEST Innovator 2012 (2. místo v kategorii malé a střední podniky).

Výsledky řešených projektů, ať už jsou to drobná zlepšení nebo zásadní inovace, nové postupy či technologie, anebo úplně nové produkty, velmi rychle zavádíme do naší technické a obchodní praxe. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout naprosto unikátní a špičkové technologie a produkty, a tomu odpovídající služby. Efektivní a strategicky orientovaný výzkum nám umožňuje udržovat si náskok před konkurencí. Právě zde má původ firemní motto: Jednoduché dodají všichni, inovativní pouze připravení

Výzkum a vývoj firmy OCHI se zaměřuje především na hydraulické a mechatronické systémy a zařízení. Při vývoji nových řešení a produktů uplatňujeme nové přístupy a nejmodernější technologie, proto se výsledky našeho výzkumu vyznačují vysokým podílem inovací. Cíle našeho výzkumu a vývoje obecně jsou vysoce výkonná a přesná, a zároveň nízkoenergetická a velmi tichá řešení, která jsou navíc velmi spolehlivá, uživatelsky komfortní a velmi bezpečná (až SIL3, dle EN 61508).

V oboru hydrauliky je výzkum a vývoj orientován na hledání optimálních struktur a dimenzí systémů, snižování energetické náročnosti včetně variantního řešení rekuperace, na problematiku funkční bezpečnosti a velmi přesné víceosé regulace, a na nejrůznější environmentální aspekty. Příkladem vynikajících výsledků výzkumu a vývoje firmy OCHI Inženýring je již 2. generace vysoce výkonných a přesných víceosých fluidních systémů, které se používají ke stavbě leteckých a vrtulníkových simulátorů.

Výsledky výzkumu a vývoje mechatroniky nejčastěji směřují do odvětví divadelní a předváděcí techniky. Nejenže inovujeme stávající řešení, ale za použití nekonvenčních konstrukčních přístupů a nejnovějších technologií jako jsou nanotechnologie navrhujeme i zcela nové typy zařízení. Naše inovované produkty se vyznačují nejen vysokým výkonem, ale také mimořádně vysokou mechanickou a energetickou účinností a extrémně tichým chodem. Navíc poskytují nebývalý uživatelský komfort, dlouhou životnost a vysokou spolehlivost, a to vše při dosažení vysokého stupně funkční bezpečnosti.