Úvod | Reference | Reference jevištní technika

Reference Jevištní techniky

Reference Capitol Teatr Muzycyny

Teatr Muzyczny Capitol Wroclaw

V letech 2009 – 2013 jsme úspěšně vyprojektovali a dodali v rámci přestavby celého divadla technologická zařízení horního a dolního jeviště malého a velkého sálu Teatru muzycznego Capitol ve Vroclavi. Zdvih technologických zařízení dolního jeviště byl realizován pomocí hydraulických pohonů a centrální tlakové stanice. Technologická zařízení horního jeviště jsou tvořena převážně elektromechanickými tahovými jednotkami. Díky vysoké odbornosti našich pracovníků jsou u většiny technologických zařízení horního i dolního jeviště integrovány bezpečnostní systémy na úrovni bezpečnosti dle SIL 3. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 75 000 000,-Kč bez DPH.

Reference Gemo - Multifunkční aula - GONG

Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu – GONG

V rámci přestižní akce realizované v nově obnovené Dolní oblasti Vítkovice jsme v letech 2011-2012 instalovali jevištní technologii v Multifunkční aule GONG v Ostravě-Vítkovicích. Stěžejním zařízením celého projektu je transportní plošina se zdvihem přesahujícím 20m, kterou jsou naváženy dekorace z vestibulu plynojemu až do prostoru hlavního jeviště. Konstrukce zařízení umožňuje rovněž servis zařízení zavěšených pod stropem celého objektu. Samozřejmostí je úroveň intgrity bezpečnosti dle SIL 3. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 12 400 000,-Kč bez DPH.

Reference Dům kultury Akord

Dům kultury Akord

V letech 2013 – 2014 jsme v rámci rekonstrukce Domu kultury Akord v Ostravě Zábřehu realizovali projektovou dokumentaci včetně komplexní dodávky jevištní technologie, scénického ozvučení, AV techniky a scénického osvětlení. Mimo jiné byly instalovány unikátní šroubové dekorační tahy, které patří mezi chlouby firmy OCHI Inženýring a jejich bezporuchová realizace v rámci různých divadelních scén je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje podpořeného MPaO ČR. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 19 710 000,-Kč bez DPH.

Reference Slovenské komorné divadlo

Slovenské komorné divadlo Martin

V letech 2006-2009 byla naše firma OCHI Inženýring dodavatelem jevištní technologie modernizace Národného domu, který je součástí Komorného divadla v Martině. Dominantou scény jsou hydraulické dekorační tahy, kterými jsme zajistili pro uživatele nadstandardní užitné vlastnosti z hlediska nosnosti, dynamických vlastností jízdy a v neposlední řadě mimořádně nízkých emisí hluku. Ve spolupráci s firmou Bosch Rexroth spol. s r.o. byl dodán vysoce sofistikovaný řídicí systém SYB2000, který v předechozích letech instalovala firma OCHI Inženýring rovněž na největší slovenské scéně v SND Bratislava. Samozřejmostí je i zde rovněž integrity bezpečnosti dle SIL 3 pro všechny scénické zařízení. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 86 000 000,-Sk bez DPH.