Hydraulické systémy

Úvod | Hydraulika a mazání | Hydraulické systémy

Naše působení v oboru hydrauliky se orientuje na těžké strojírenství, cementárenské stroje, koksovny, automobilový a letecký průmysl, jevištní a manipulační techniku. Naše vysoce výkonná a spolehlivá řešení stavíme na důkladné a sofistikované projektové přípravě vycházející z vysokých oborových standardů a vlastního know-how, na kvalitní prvkové základně renomovaných výrobců a dodavatelů, na velmi precizní výrobě a montáži, na optimalizaci nastavení systému vzhledem k provozním nárokům a podmínkám, a na pravidelné a důsledné servisní péči. Vlastními zkušenými a systematicky neustále vzdělávanými odborníky umíme pokrýt celý životní cyklus výrobku.

Na základě požadovaného zatížení, rychlosti a počtu pracovních cyklů stroje, kinematiky jeho mechanismu a reálných zástavbových možností dimenzujeme hydraulické pohony a navrhujeme a realizujeme kompletní zdroje tlaku včetně případné zálohy pro případ výpadku proudu. Projektujeme a dodáváme nejen hydraulické systémy jako celky, ale také jeho jednotlivé funkční části jako jsou hydraulické agregáty a nádrže, systémy chlazení a teplotní stabilizace, dusíkové baterie a akumulátorové stanice, bezpečnostní bloky a ventilové stoly.