JEDNODUCHÉ DODAJÍ VŠICHNI
SPECIÁLNÍ POUZE PŘIPRAVENÍ

Úvod | O firmě | O nás

Jsme technicko-inženýrská firma s rodinnou tradicí založena v roce 1991. Od založení se zaměřujeme na realizaci projektů a finálních dodávek průmyslových aplikací hydraulických, pneumatických a mechatronických systémů. Nemalý podíl činnosti tvoří permanentní systémový výzkum, vývoj, inovace a jejich rychlá realizace. Aplikujeme vlastní technické know-how především v oblasti hydrauliky pro hutě a ocelárny, divadelní techniku, koksárenská zařízení, lisy a tvářecí stroje, cementárny a strojírenství, včetně lokálních elektronických řídicích systémů a klademe maximální důraz na omezování významných negativních dopadů na životní prostředí, bezpečnost práce a zdraví obsluhy zařízení.
Zakládáme si na spolupráci s renomovanými českými a evropskými firmami, jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti subdodávek, s cílem zajistit odběrateli optimální užitné hodnoty zařízení při jejich vysoké provozní spolehlivosti a životnosti. Společnost zajišťuje v plném rozsahu i servis a opravy těchto zařízení.
Naší dlouhodobou strategií je aplikovaný systémový výzkum, vývoj, inovace a dynamický rozvoj lidských zdrojů.