Mazací systémy

Úvod | Hydraulika a mazání | Mazací systémy

Firma OCHI Inženýring se dlouhá léta zabývá navrhováním a realizací systémů centrálního mazání, které jsou zcela nezbytné pro správné fungování kluzných ložisek těžkých strojů a jejich mechanismů velmi často v provozně velmi náročných podmínkách. V rámci toho se snažíme jednak optimalizovat množství a typ dodávaného maziva, jednak koncipovat systémy jako plně redundantní. V prvém případě usilujeme o optimální respektive maximálně účinné mazání dané třecí dvojice, což má bezprostřední pozitivní dopad na energetickou náročnost stroje a životnost ložisek. Na vývoji maziv intenzivně spolupracujeme s Ústavem pro nanomateriály a nanotechnologie (TU Liberec). V druhém případě nám jde minimalizaci selhání fungování mazacího systému jako takového.

Námi navržené a nainstalované systémy dlouho a spolehlivě fungují v celé řadě těžkých výrobních provozů. V případě jakýchkoli potíží a problémů jsou vám k dispozici naši servisní technici speciálně školení na diagnostiku a odstraňování závad. V souvislosti s provozováním systémů centrálního mazání nabízíme pravidelné odborné prohlídky a servis.