Úvod | Reference | Reference hydraulické a mazací systémy

Reference hydraulických a mazacích systémů

Reference Capitol Teatr Muzycyny

Hydraulika a mazání obsluhovacích strojů KB11 – Třinecké železárny

V letech 2014-2017 se firma úspěšně podílela na výstavbě obsluhovacích strojů pro koksovou baterii č.11 v areálu Třineckých Železáren. Pro generálního dodavatele – firmu Dalselv Design jsme úspěšně vyprojektovali, dodali a zprovoznili hydraulické a mazací systémy pro výtlačné a pěchovací stroje, vodící vozy a převáděcí vozy.

Reference Capitol Teatr Muzycyny

Obnova hydrauliky pánvové pece č.1 – Třinecké železárny

V roce 2016 se firma úspěšně podílela na obnově hydrauliky pánvové pece č.1 v areálu Třineckých Železáren. Pro generálního dodavatele – firmu Ingeteam jsme úspěšně vyprojektovali, dodali a zprovoznili část „hydraulické systémy“.

Reference Capitol Teatr Muzycyny

Dodávka hydraulických bloků válcovací stolice – AMK Alčevsk

V roce 2016 firma vyrobila a dodala 2ks hydraulických bloků pro válcovací stolici v Alčevsku. Pro generálního dodavatele – firmu Agbor engineering jsme úspěšně dodali a odzkoušeli bloky pro řízení stavění válcovacích stolic.