Padostroje

Úvod | Automatizace | Padostroje

V oblasti zkušebnictví mechanických vlastností ocelových materiálů dodává firma OCHI Inženýring, spol.s.r.o. zkušební stroje, tzn. padostroje, které slouží k vývinu dopadové energie pro přeražení materiálového vzorku. Firma OCHI Inženýring, spol.s.r.o. nabízí tři typy strojů PAD60/PAD80/PAD100 dle velikosti vyvinuté energie při dopadu.