JEDNODUCHÉ DODAJÍ VŠICHNI
SPECIÁLNÍ POUZE PŘIPRAVENÍ
Již 25 let realizujeme průmyslové projekty a finální dodávky
PERMANENTNÍ SYTÉMOVÝ VÝZKUM,
VÝVOJ, INOVACE A REALIZACE
Klademe důraz na omezení negativních dopadů na životní prostředí
Jsme dynamicky rozvíjející se firma s rodinou tradicí.

 OCHI Inženýring, s. r. o.

Více než 25 let zkušeností v oblasti realizace projektů a finálních dodávek průmyslových hydraulických, pneumatických a mechatronických systémů.

Permanentní systémový výzkum, vývoj, inovace a jejich rychlá realizace nás posouvá vpřed

Zakládáme na spolupráci s renovovanými českými a zahraničními partnery. Našim cílem je vždy spolehlivost, životnost a maximální servis dodávaných zařízení.

Reference Gemo - Multifunkční aula - GONG

Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu – GONG

V rámci přestižní akce realizované v nově obnovené Dolní oblasti Vítkovice jsme v letech 2011-2012 instalovali jevištní technologii v Multifunkční aule GONG v Ostravě-Vítkovicích. Stěžejním zařízením celého projektu je transportní plošina se zdvihem přesahujícím 20m, kterou jsou naváženy dekorace z vestibulu plynojemu až do prostoru hlavního jeviště. Konstrukce zařízení umožňuje rovněž servis zařízení zavěšených pod stropem celého objektu. Samozřejmostí je úroveň intgrity bezpečnosti dle SIL 3. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 12 400 000,-Kč bez DPH.

Reference Dům kultury Akord

Dům kultury Akord

V letech 2013 – 2014 jsme v rámci rekonstrukce Domu kultury Akord v Ostravě Zábřehu realizovali projektovou dokumentaci včetně komplexní dodávky jevištní technologie, scénického ozvučení, AV techniky a scénického osvětlení. Mimo jiné byly instalovány unikátní šroubové dekorační tahy, které patří mezi chlouby firmy OCHI Inženýring a jejich bezporuchová realizace v rámci různých divadelních scén je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje podpořeného MPaO ČR. Celkový objem zakázky byl ve výši cca 19 710 000,-Kč bez DPH.

Partner Vítkovice Machinery Group

Program EUREKA

V letech 2012-2015 se firma OCHI Inženýring zapojila do programu EUREKA – projektu mezinárodní výzkumné spolupráce. Společně se zahraničními účastníky projektu a zejména Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (TU Liberec) se zabývala „vývojem přesných pohonných modulů s aplikací nanomateriálů“. V rámci řešení projektu připravila a experimentálně ověřila 2 typy funkčních vzorků, jeden inovované, druhý pak zcela nové konstrukce. Díky širokému a zároveň sofistikovanému uplatnění nanotechnologií bylo dosaženo velmi vysoké mechanické účinnosti (≥0.95), extrémně nízké hlučnosti (40db) a mimořádně nízkého opotřebení (-40%). Oba funkční vzorky byly z hlediska funkční bezpečnosti navrženy a certifikovány na úroveň SIL3 (EN 61508). Od funkčního vzorku lineárního a rotačního nanomodulu byly odvozeny produktové řady, které se v současnosti velmi úspěšně uplatňují na trhu zejména v segmentu divadelní, předváděcí a manipulační techniky.

Další realizované projekty…